Categories
Упражнения

A/An

Кога да използвам а и an? Най-важното за неопределителния член в английския език.