Categories
Упражнения

Question forms-4

Categories
Упражнения

Question forms-3

Categories
Упражнения

Question forms -2

Categories
Упражнения

Question forms

Categories
Упражнения

Минало просто време

Categories
Упражнения

Правилни и неправилни глаголи Списък на неправилните глаголи

Categories
Упражнения

Was Were Въпросителни изречения

Categories
Упражнения

Was Were Минало време на to be Положителни и отрицателни форми

Categories
Упражнения

Many, Much, A lot of How many? How much

Categories
Упражнения

Английската транскрипция-упражнение

Упражнете четенето на транскрипция